[Sự Kiện] Phúc Lợi Tân Thủ

1, Quà Nạp Đầu

Nạp đầu 0.8$

Nạp đủ 4.99$ nhận thêm Quà Siêu Cấp

Nạp đủ 19.99$ nhận Quà Chí Tôn

Nhận quà liên tiếp 3 ngày cực giá trị theo 3 mốc tương ứng 0.8$, 4.99$, 19.99$

2, Nạp Đầu Ngày

Khái quát: Thưởng tích lũy nạp trong game ngày hôm đó của người chơi, đạt điều kiện sẽ nhận thưởng. Có mốc 1: 120 KNB, mốc 2: 300 KNB, mốc 3: 600 KNB.

3, Đặc Quyền

Khái quát: Hiển thị 4 Shop trả phí, lần lượt là KNB, Quà Giá Trị, Gói Đặc Quyền, Giảm Giá Mỗi Ngày

a)      Shop KNB

Khái quát: Shop nạp KNB trực tiếp nhất, lần đầu nạp X2 KNB.

b)      Quà Giá Trị

Khái quát: Có rương miễn phí, 4 gói giá trị khác nhau, làm mới hằng ngày

c)       Quà Đặc Quyền

Khái quát: Bán 4 gói quà, trong đó Gói Mạo Hiểm và Gói Tướng chỉ bán 1 lần, Gói Chiêu Mộ 1 lần/tuần, Gói Thám Hiểm 1 lần/tháng.

d)      Giảm Giá Mỗi Ngày

Khái quát: Có đạo cụ miễn phí có thể mua, đạo cụ khác bán giới hạn với các chiết khấu khác nhau.

4, Mục Tiêu 7 Ngày

Mô tả: Diễn ra trong 7 ngày sau khi tạo nhân vật, sự kiện gồm 2 phần, phần 1 là nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nhận đạo cụ và phiếu quay thưởng, phần 2 là quay thưởng đạo cụ, quay thưởng theo phiếu quay ở 1 phần, thưởng cuối là tướng Quan Vũ.

5, 7 Ngày Đăng Nhập

Mô tả: Diễn ra trong 7 ngày sau khi tạo nhân vật, gồm 7 ngày trả phí và 7 ngày miễn phí, người chơi nạp trả phí mở thêm sự kiện 7 ngày trả phí, người chơi ký danh để nhận thưởng.

6, Mua 0.99$

Khái quát: Sự kiện cho nhân vật mới, hoạt động là chế độ nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng. Tiêu 0.99$ sẽ mở sự kiện này.

7, Tử Ngọ Bàn

Khái quát: Tử Ngọ Bàn gồm thường và cao cấp, tiêu hao khác nhau để nhận tiến hành quay thưởng. Tử Ngọ Bàn thường khi số lượt quay đạt điều kiện chỉ định, hoàn thành nhiệm vụ Tử Ngọ Bàn mỗi tuần để nhận thưởng.

8, Phúc Lợi 

a)      Ký Danh Mỗi Ngày

Khái quát: Mỗi ngày đăng nhập tích lũy đăng nhập 1 lần, thưởng cứ 30 lần sẽ thay đổi, thưởng hôm nay đăng nhập chưa nhận, có thể nhận sau.

b)      Thẻ Tháng Phúc Lợi

Khái quát: Thẻ tháng có 2 loại, giá khác nhau; Mua Thẻ Tháng Siêu Cấp sẽ nhận 50 KNB kèm 1 phần buff tính năng đặc biệt; Mua Thẻ Tháng Chí Tôn mỗi tháng nhận túi phúc 100 KNB, mạnh hơn thẻ tháng siêu cấp.

c)       Quỹ Cấp

     Khái quát: Chiến Lệnh Cấp, gồm thường và xa hoa, thường là miễn phí, hào hoa là mở phí kích hoạt.

d)      Ưu Đãi Tuần

            Khái quát: Gói quà giới hạn thời gian theo tuần.

e)       Ưu Đãi Tháng

Khái quát: Gói quà giới hạn thời gian theo tháng.

f)        Quỹ Giá Trị

                        Khái quát: Quỹ chia thành quỹ 128 và 328. Sau khi mua quỹ, đạo cụ sẽ được nhận trong vòng 30 ngày.

Game