[Tính Năng] Đế Vương

 

1, Bậc quan

Khái quát: Tiêu hao nguyên liệu nâng bậc quan, và tăng thuộc tính toàn tướng

Mục đích: Xác nhận rõ định vị thân phận của người chơi, tăng độ nhập vai của người chơi trong game.

2, Thời trang

Khái quát: Hệ thống thay đổi hình tượng nhân vật, mặc thời trang sẽ tăng thuộc tính tướng

Mục đích: Tạo mong muốn trang trí cho người chơi.

3, Thần khí

´Làm nhiệm vụ để thể kích hoạt thần khí mới
´Nâng cấp: tiêu hao đá thần khí + vàng tăng chỉ số
´ năng: Tiêu hao đá kim loại + vàng để nâng cấp năng, tăng thuộc tính thần khí

Khái quát: người chơi mở khóa thần khí, thần khí tăng thuộc tính tướng, thần khí có thể ra trận và kích hoạt chiến cục tướng kỹ năng.

Mục đích: Tăng bồi dưỡng, tăng tính đa dạng trong đội hình, thỏa mãn nhu cầu thu thập của người chơi

4, Thao Lược

Khái quát: Tiêu hao điểm Thao Lược, tăng cường độ đối chiến.

Mục đích: Kết hợp Tháp Phe, khích lệ người chơi tham gia Tháp Phe

 

 

Game