[Tính Năng] Hệ Thống VIP

Khi người chơi tích lũy nạp sẽ nhận được điểm VIP, ngoài ra người chơi có thể nhận đc điểm VIP miễn phí khi đăng nhập hàng ngày.

Cấp VIP càng cao càng yêu cầu điểm VIP lớn hơn

Sau khi đạt mỗi một mốc VIP đều có quyền lợi mua gói ưu đãi đặc quyền

Chi tiết các mốc VIP như sau:

VIPExp VIP yêu cầuSố tiền nạp tương ứng VNĐ
000 đ
16020.000 đ
215050.000 đ
3300100.000 đ
41.500500.000 đ
56.0002.000.000 đ
615.0005.000.000 đ
730.00010.000.000 đ
860.00020.000.000 đ
9120.00040.000.000 đ
10210.00070.000.000 đ
11300.000100.000.000 đ
12450.000150.000.000 đ
13600.000200.000.000 đ
14750.000250.000.000 đ
15900.000300.000.000 đ

 

Game