[Tính Năng] Rèn

Khái quát: user thông qua tính năng này, cường hóa trang bị và thuộc tính khắc văn, có 2 tính năng là Rèn trang bị và Tôi luyện trang bị.

Ø  Rèn trang bị

Khái quát: user tiêu hao 3 trang bị cùng loại cấp thấp và ít Đồng rèn ra trang bị cấp cao hơn

Mục đích: Các chủ yếu để nâng trang bị user, là vì cách tiêu hao 3 vào 1, nên việc rèn trang bị cấp cao nhất, cần lượng lớn trang bị cấp thấp, là một cách nâng chủ yếu của user

Thuộc tính trang bị: vũ khí và hộ phù tăng công, giáp và đồ thủ tăng HP,

 

Ø  Tôi luyện trang bị

Khái quát: Tiêu hao Cửu Hoa Ngọc, Exp tướng, Ngọc 7 Màu cường hóa trang bị phái, có tác dụng toàn bộ tướng.

Mục đích: khi tướng đạt cấp cao nhất, hệ thống tiêu hao Exp tướng tiếp theo, là một trong những cách bồi dưỡng trong giai đoạn sau của game.

 

Game