[Tính Năng] Tướng Các

Tiến Cử Tướng

Khái quát: Hệ thống chiêu mộ phân chia kho thẻ tướng theo phe, và phẩm chất tướng trong kho thẻ khá cao

Mục đích: Chiêu mộ theo hình thức chia phe, mục đích khiến người chơi đi chiêu mộ tướng yêu thích, nhưng cũng sẽ tiêu tốn nguyên liệu chiêu mộ giá trị cao, cũng là bước đệm ban đầu cho PB Tháp Phe.

 
Chuyển Đổi Tướng

Khái quát: Tiêu hao nguyên liệu sẽ ngẫu nhiên chuyển đổi tướng 3 phe Tam Quốc

Game